μαραθωνοδρόμος

Τι σκέφτεται ο Μαραθωνοδρόμος στα 42,195μ;

Ως Μαραθωνοδρόμος σκέφτεσαι πολλά. Κάποιες φορές ίσως λιγότερα, μα τις περισσότερες φορές πλημμυρίζεσαι από βιώματα και συναισθήματα που δύσκολα αποτυπώνονται στις γραμμές ενός κειμένου….