Αλήθεια, τι σκέφτεται ένας Μαραθωνοδρόμος στα 42,195m;

Σκέφτεσαι πολλά. Κάποιες φορές ίσως λιγότερα, μα τις περισσότερες φορές πλημμυρίζεσαι από βιώματα και συναισθήματα που δύσκολα αποτυπώνονται στις γραμμές ενός κειμένου. Εκκίνηση…. Θαυμάζεις…