Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία. Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Πλήθος επιδημιολογικών και πειραματικών ερευνών έχουν μελετήσει και αποδείξει ότι υπάρχει άρρηκτη συνδεσιμότητα και αλληλεπίδραση ανάμεσα στη σωματική άσκηση, στην ευρωστία και την υγεία…