Μαμά, θέλω ρόδι!

Ο μικρός ήταν απόλυτος. Ήθελε να δοκιμάσει ρόδι και μάλιστα γρήγορα. “Θέλω να δω αν θα με κάνει δυνατό, όπως το βασιλόπουλο”, μου λέει….